1. Γενικά
  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα τα οποία υποβάλλονται από τον ΧΡΗΣΤΗ με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση την προστασία και την ιδιωτική τους ζωή.
  Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να περιηγηθεί στον ιστότοπο χωρίς να του ζητηθεί κανένα προσωπικό στοιχείο από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εκτός εάν ρητά ενημερωθεί και ζητηθεί διαφορετικά. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συλλέγει προσωπικά δεδομένα που γνωστοποιούνται μόνο όταν ο ΧΡΗΣΤΗΣ εγγράφεται στις υπηρεσίες της, καθώς και όταν προβαίνει σε παραγγελία ως μη εγγεγραμμένος ΧΡΗΣΤΗΣ. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία αυτά θεωρούνται απαραίτητα για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής αγοράς και την ενημέρωση του εκάστοτε ΧΡΗΣΤΗ για τις διαδικασίες.
 2. Σε ποιες περιπτώσεις συλλέγονται τα δεδομένα
  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συλλέγει πέντε είδη πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες: (1) δεδομένα που παρέχει ο ΧΡΗΣΤΗΣ όταν εγγράφεται ως ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ, (2) δεδομένα που παρέχει ο ΧΡΗΣΤΗΣ προκειμένου η ΕΤΑΙΡΕΙΑ να εκτελέσει την παραγγελία του, (3) δεδομένα που παρέχει ο ΧΡΗΣΤΗΣ προκειμένου να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς (4) δεδομένα που παρέχει ο ΧΡΗΣΤΗΣ για την ενεργοποίηση της τηλεφωνικής υπηρεσίας και της υπηρεσίας διαδικτύου, (5) δεδομένα που δίνει ο χρήστης όταν συνδέεται μέσω άλλης πλατφόρμας (ios, android, Facebook, Google). Κατά τη συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στον ιστότοπο, ο ΧΡΗΣΤΗΣ θα κληθεί να δηλώσει το όνομα, τη διεύθυνση, τον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής του, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το τηλέφωνο, τον τρόπο πληρωμής και τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας (εάν έχει επιλεγεί αυτός ο τρόπος πληρωμής). Επιπλέον, ενδέχεται να ζητηθούν πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως τα στοιχεία παράδοσης ή παράδοσης μιας παραγγελίας, τα στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με μια προσφορά. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κάνει χρήση αυτών των δεδομένων που παρέχει ο ΧΡΗΣΤΗΣ κατά τη συμπλήρωση της φόρμας της ηλεκτρονικής παραγγελίας του, προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί του σχετικά με (i) την παράδοση της παραγγελίας στον τόπο που υποδεικνύεται, (ii) για την επιβεβαίωση και την ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, (iii) για τα νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ (iv) τις ειδικές προσφορές της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (v) την παραλαβή δώρων μετά από διαγωνισμό.
  Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε εάν θα λαμβάνετε ή όχι τέτοιες ειδοποιήσεις/εφημερίδες από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αποστέλλοντας το αίτημά σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]
  Κάθε επεξεργασία παραγγελίας απαιτεί τη συλλογή προσωπικών δεδομένων είτε για την παράδοση της παραγγελίας είτε για την κράτηση των προϊόντων. Επιπλέον, η χρέωση μιας πιστωτικής κάρτας απαιτεί την ταυτοποίηση νομικά αναγνωρίσιμων δεδομένων για πρώτη φορά και σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται από το ηλεκτρονικό περιβάλλον κάθε Τράπεζας. Κάθε δικαιολογητικό που πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά εμπιστευτικό και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο τμήμα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η υποβολή των προσωπικών δεδομένων από τον ΧΡΗΣΤΗ σημαίνει ότι συμφωνεί και αποδέχεται ότι τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν από τους υπαλλήλους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Ζητείται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ να παρέχει στους ΧΡΗΣΤΕΣ το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Σε καμία άλλη περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα μοιραστεί με τρίτους τα προσωπικά δεδομένα των ΧΡΗΣΤΩΝ χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή τους, εκτός εάν αυτό απαιτείται από το νόμο.
 3. Χρήση των δεδομένων
  Προκειμένου να βελτιώνονται και να ενισχύονται συνεχώς οι υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ενδέχεται να αποστέλλονται στον ΧΡΗΣΤΗ μηνύματα μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, τα οποία ενδέχεται να τον ενδιαφέρουν. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να επιλέξει τους τύπους των ειδοποιήσεων που θέλει να λαμβάνει ανά πάσα στιγμή, ενημερώνοντας τις προτιμήσεις του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Η αποστολή sms στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που δηλώθηκε κατά την παραγγελία του ΧΡΗΣΤΗ, γίνεται μόνο για την ενημέρωσή του σχετικά με την πρόοδο της παραγγελίας του.
  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα του ΧΡΗΣΤΗ για διαφημιστικούς σκοπούς, εκτός εάν ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει δώσει τη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή του. Όσον αφορά τους υφιστάμενους πελάτες, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να χρησιμοποιήσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έλαβε ο ΧΡΗΣΤΗΣ με υφιστάμενη πελατειακή σχέση για να τους παράσχει υλικό μάρκετινγκ που σχετίζεται με παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες που έχουν προηγουμένως ζητήσει, χρησιμοποιήσει ή μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
  Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να διαγραφεί ανά πάσα στιγμή ή εναλλακτικά, μπορεί να επιλέξει μέσω του λογαριασμού του αν θα λαμβάνει ή όχι διαφημιστικό/προωθητικό υλικό μέσω email ή sms. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί επίσης να αντιταχθεί σε αυτή τη χρήση κατά τη στιγμή της συλλογής και κάθε φορά που στέλνει μήνυμα. Προκειμένου να σταματήσει να λαμβάνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σκοπούς μάρκετινγκ, προτείνεται στον ΧΡΗΣΤΗ να ακολουθήσει τις οδηγίες που περιέχονται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έλαβε.
 4. Χρήση δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς
  Προκειμένου να βελτιώνονται και να ενισχύονται συνεχώς οι υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ενδέχεται να αποστέλλονται στον ΧΡΗΣΤΗ μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάρκετινγκ σχετικά με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, τα οποία ενδέχεται να τον ενδιαφέρουν. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να επιλέξει ανά πάσα στιγμή τους τύπους των ειδοποιήσεων που επιθυμεί να λαμβάνει, ενημερώνοντας τις προτιμήσεις του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Η αποστολή sms στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που δηλώθηκε κατά την παραγγελία του ΧΡΗΣΤΗ, γίνεται μόνο για την ενημέρωσή του σχετικά με την πρόοδο της παραγγελίας του.
  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα του ΧΡΗΣΤΗ για διαφημιστικούς σκοπούς, εκτός εάν ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει δώσει τη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή του. Όσον αφορά τους υφιστάμενους πελάτες, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να χρησιμοποιήσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έλαβε από τον ΧΡΗΣΤΗ με υφιστάμενη πελατειακή σχέση για να του παράσχει υλικό μάρκετινγκ που σχετίζεται με παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες που έχουν προηγουμένως ζητήσει, χρησιμοποιήσει ή μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
  Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να διαγραφεί ανά πάσα στιγμή ή εναλλακτικά, μπορεί να επιλέξει μέσω του λογαριασμού του αν θα λαμβάνει ή όχι διαφημιστικό/προωθητικό υλικό μέσω email ή sms. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί επίσης να αντιταχθεί σε αυτή τη χρήση κατά τη στιγμή της συλλογής και κάθε φορά που στέλνει μήνυμα. Προκειμένου να σταματήσει να λαμβάνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σκοπούς μάρκετινγκ, προτείνεται στον ΧΡΗΣΤΗ να ακολουθήσει τις οδηγίες που περιέχονται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έλαβε.
 5. Νομικές υποχρεώσεις
  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιμοποιήσει και να διατηρήσει προσωπικά δεδομένα για νομικούς σκοπούς και σκοπούς συμμόρφωσης, όπως η πρόληψη, η ανίχνευση ή η διερεύνηση εγκλήματος, η πρόληψη απώλειας, απάτης ή οποιασδήποτε άλλης κακής χρήσης των υπηρεσιών και των συστημάτων πληροφορικής της. Τα προσωπικά δεδομένα του ΧΡΗΣΤΗ ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιηθούν από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τις απαιτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, για σκοπούς ασφάλειας πληροφοριών ή για την προστασία ή την επιβολή των δικαιωμάτων της, της ιδιωτικής ζωής, της ασφάλειας, της περιουσίας της ή άλλων προσώπων.
 6. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων παιδιών
  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα συλλέγει ούτε θα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα παιδιών ηλικίας κάτω των 16 ετών, εκτός εάν έχει δοθεί γονική συναίνεση σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Εάν η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διαπιστώσει ότι τα προσωπικά δεδομένα ενός παιδιού συλλέχθηκαν κατά λάθος, θα διαγραφούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
 7. Επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων
  Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενδέχεται να επεξεργάζεται ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τον ΧΡΗΣΤΗ (“ευαίσθητα δεδομένα”). Ως ευαίσθητα δεδομένα ορίζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, τα γενετικά δεδομένα, τα βιομετρικά δεδομένα για την ταυτοποίηση φυσικού προσώπου, την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Για παράδειγμα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να επεξεργάζεται ευαίσθητα δεδομένα που ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει δημοσιοποιήσει. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί επίσης να επεξεργάζεται ευαίσθητα δεδομένα, κατά περίπτωση, για την υποστήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί επίσης να επεξεργάζεται ευαίσθητα δεδομένα του ΧΡΗΣΤΗ, εφόσον ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει δώσει ελεύθερα τη ρητή και ξεχωριστή συγκατάθεσή του σε συγκεκριμένο πλαίσιο και για συγκεκριμένο σκοπό.
 8. Διόρθωση, τροποποίηση ή διαγραφή πληροφοριών/δεδομένων
  Ο δικτυακός τόπος επιτρέπει και ενθαρρύνει τους ΧΡΗΣΤΕΣ του να διορθώνουν, να τροποποιούν, να συμπληρώνουν ή να διαγράφουν τα δεδομένα και τις πληροφορίες που υποβάλλουν. Εάν ο ΧΡΗΣΤΗΣ επιλέξει να διαγράψει κάποιες πληροφορίες, ο δικτυακός τόπος θα ενεργήσει για την άμεση διαγραφή τους από τα αρχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Για την προστασία και την ασφάλεια του ΧΡΗΣΤΗ, ο δικτυακός τόπος θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που πραγματοποιεί τις αλλαγές είναι ο ίδιος ο ΧΡΗΣΤΗΣ. Για να αποκτήσετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή για να αναφέρετε προβλήματα που προκύπτουν από τη λειτουργία του δικτυακού τόπου ή να κάνετε οποιαδήποτε ερώτηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] . Η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί επίσης να γίνει μέσω της σελίδας εγγραφής. Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να προστατεύσει το απόρρητο του κωδικού πρόσβασης των ΧΡΗΣΤΩΝ
 9. Δικαιώματα του ΧΡΗΣΤΗ
  Ως υποκείμενο των δεδομένων, ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από αυτούς. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα σέβεται αυτά τα δικαιώματα και θα αντιμετωπίζει επαρκώς τις ανησυχίες τους. Ο παρακάτω κατάλογος περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα νομικά δικαιώματα του ΧΡΗΣΤΗ που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων:

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Σε περίπτωση που η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στη συγκατάθεση του ΧΡΗΣΤΗ, αυτός μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή.
Δικαίωμα διόρθωσης: Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να ζητήσει από την Εταιρεία να διορθώσει τα ανακριβή προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταβάλλει εύλογες προσπάθειες ώστε τα προσωπικά δεδομένα που τηρούνται ή ελέγχονται από αυτήν και χρησιμοποιούνται σε συνεχή βάση, να είναι ακριβή, πλήρη, τρέχοντα και συναφή, με βάση τις πιο πρόσφατες διαθέσιμες πληροφορίες. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει επίσης τη δυνατότητα να ελέγχει και να διορθώνει τα προσωπικά του δεδομένα μπαίνοντας στον προσωπικό του λογαριασμό.
o Δικαίωμα περιορισμού/περιορισμού: Ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ/υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων τον περιορισμό της επεξεργασίας όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:
(i) η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

(ii) η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητά αντ’ αυτού τον περιορισμό της χρήσης τους,

(iii) ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων,

(iv) εάν ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει αντιταχθεί στην επεξεργασία για την περίοδο η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ελέγχει εάν τα έννομα συμφέροντά της υπερισχύουν των δικών τους.

Δικαίωμα πρόσβασης: Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που κατέχει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχει στην κατοχή της, επεξεργάζεται ή ελέγχει, τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται, από ποιον συλλέχθηκαν (εάν δεν συλλέχθηκαν απευθείας από τον ΧΡΗΣΤΗ) και σε ποιον έχουν γνωστοποιηθεί κ.λπ. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να λάβει από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ χωρίς χρέωση αντίγραφο των προσωπικών του δεδομένων. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να χρεώνει εύλογη αμοιβή για τυχόν περαιτέρω αντίγραφα που μπορεί να ζητηθούν.

Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων: Με βάση το αίτημα του ΧΡΗΣΤΗ, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα διαβιβάσει τα δεδομένα του σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του ΧΡΗΣΤΗ ή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ, αντί να λάβει αντίγραφο των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να ζητήσει από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ να διαβιβάσει τα δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, στον οποίο θα απευθυνθεί απευθείας ο ΧΡΗΣΤΗΣ.
Δικαίωμα διαγραφής: Ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(i) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία,

(ii) ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και το ασκεί,

(iii) η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του ΧΡΗΣΤΗ, ανακαλεί τη συγκατάθεσή του και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία,

(iv) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη,

(v) σε συμμόρφωση με νομική υποχρέωση που απαιτεί την επεξεργασία από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ,

(vi) ιδίως για νομικές υποχρεώσεις για την εκτέλεση καθήκοντος- και

(vii) για την υποστήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα εναντίωσης: Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί ανά πάσα στιγμή να αντιταχθεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων λόγω της ιδιαίτερης κατάστασής του, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία δεν βασίζεται στη δική του συγκατάθεση αλλά στο έννομο συμφέρον της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή στο έννομο συμφέρον τρίτων. Σε αυτή την περίπτωση, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα του ΧΡΗΣΤΗ, εκτός εάν μπορούν να αποδειχθούν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι και υπέρτερο συμφέρον για την επεξεργασία ή την υποστήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Εάν ο ΧΡΗΣΤΗΣ αντιτίθεται στην επεξεργασία, διευκρινίστε αν επιθυμεί τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων ή τον περιορισμό της επεξεργασίας από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή: Σε περίπτωση υποψίας παραβίασης της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής, ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να υποβάλει καταγγελία στην εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων, ιδίως στον τόπο της συνήθους διαμονής του, στον τόπο εργασίας του ή στον τόπο της εικαζόμενης παράβασης.

 1. Ιδιαίτερες επισημάνσεις
  Χρονικό πλαίσιο: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει κάθε σχετικό αίτημα του ΧΡΗΣΤΗ εντός 30 ημερών. Ωστόσο, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για ειδικούς λόγους που σχετίζονται με το συγκεκριμένο νομικό δικαίωμα ή την πολυπλοκότητα του αιτήματος.
  Περιορισμός της πρόσβασης: Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενδέχεται να μην είναι σε θέση να παράσχει πρόσβαση σε όλα ή σε ορισμένα προσωπικά δεδομένα του ΧΡΗΣΤΗ λόγω νομικών διατάξεων. Εάν η ΕΤΑΙΡΕΙΑ απορρίψει το αίτημα πρόσβασης του ΧΡΗΣΤΗ, ο ΧΡΗΣΤΗΣ θα ενημερωθεί για τους λόγους αυτής της άρνησης.
  Μη αναγνώριση: Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενδέχεται να μην είναι σε θέση να αναζητήσει τα προσωπικά δεδομένα του ΧΡΗΣΤΗ λόγω των αναγνωριστικών στοιχείων που αυτός παρέχει στην αίτησή του. Στις περιπτώσεις αυτές, όπου η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν μπορεί να αναγνωρίσει τον ΧΡΗΣΤΗ ως υποκείμενο των δεδομένων, δεν θα μπορέσει να ικανοποιήσει το αίτημά του για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων του/της, όπως περιγράφονται στο παρόν άρθρο, εκτός εάν ο ΧΡΗΣΤΗΣ παράσχει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ πρόσθετες πληροφορίες που επιτρέπουν την εν λόγω αναγνώριση.
  Άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων του ΧΡΗΣΤΗ: Προκειμένου ο ΧΡΗΣΤΗΣ να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του, παρακαλείται να επικοινωνήσει εγγράφως μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στη διεύθυνση [email protected]
  11.Διατήρηση προσωπικών δεδομένων
  Σε γενικές γραμμές, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τον ΧΡΗΣΤΗ εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικά. Ωστόσο, ενδέχεται να μας ζητηθεί να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για ορισμένο χρονικό διάστημα λόγω νομικών διατάξεων.
  Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να απευθύνει ερωτήσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων και τυχόν σχετικά αιτήματα για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων του στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στη διεύθυνση [email protected]